Back to Top

Vitale organisatie

 

POSITIEVE AANDACHT VOOR WERKVERMOGEN LOONT

 

Een verzuimtraining gericht op mindset. De theorie kennen we, maar hoe pas je die nu werkelijk toe zodat je als leidinggevende een verschil maakt in de vitaliteit van jouw medewerkers?

 

Ken jouw medewerkers! Weet wat jouw medewerkers beweegt, motiveert, weet wat er speelt. Ga in gesprek en luister met open vizier. Verzuimbegeleiding is vaak een taak die een leidinggevende ‘erbij’ krijgt. Deze training zorgt ervoor dat leidinggevenden inzien dat de aandacht voor werkvermogen van medewerkers op vele vlakken voordelen oplevert, denk bijvoorbeeld aan productiviteit, werksfeer en samenwerking.

 

Ziekteverzuim is een behoorlijke kostenpost voor veel organisaties. En daarnaast kost het tijd en energie. Positieve aandacht voor werkvermogen heeft een positieve invloed; dalend verzuim, stijgende medewerkerstevredenheid en productiviteit.

 

Resultaten

  • Met oprechte aandacht kunnen luisteren. Is het jou wel eens opgevallen dat de echte boodschap vaak pas in tweede instantie gegeven wordt. Geef de medewerker die kans en gebruik de kracht van de stilte.
  • Deelnemers zijn in staat om een verzuimde medewerker constructief te begeleiden en in gesprek te blijven door het toepassen van de juiste gesprekstechnieken en zijn zij zich bewust van de effecten van het eigen gedrag.
  • Deelnemers zijn bekend met de theorie en het bestaande of (ver-)nieuw(d)e verzuimbeleid en weten hoe ze dit effectief en helder voor medewerkers moeten inzetten.
  • Deelnemers zijn gericht in eerste instantie gericht op werkvermogen en positiviteit.

 

Praktische informatie en investering

  • Duur training: 2 dagdelen en een terugkom ochtend / middag op intervisiebasis.
  • Locatie: Door de organisatie te bepalen en organiseren.
  • Investering: € 1499,- exclusief BTW en reiskosten. Maximaal 12 deelnemers per groep.


Afhankelijk van de wensen, kan de training op maat gegeven worden. En kan in samenwerking het verzuimbeleid en/of beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden (her-)ontwikkeld.

 

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

INVESTEREN IN WERKVERMOGEN LEVERT VEEL OP