“Drukte leidt de aandacht weg van wat van waarde is”, deze zin uit een artikel van Annemiek Leclaire (2015) verwoordt precies wat ik het hele weekend heb gevoeld. lees meer